Felhasználás szerint

 • Képalkotó rendszerek (anyag- és élettudományi)
  • Géldokumentáció (CCD, 2D)
   • Általános felhasználású géldokumentációs rendszerek
   • Speciális – érzékeny, ultraérzékeny (fluoreszcens, kemilumineszcens, 2D): www.dyeagnostics.com
  • Mikroszkópia: fluoreszcens, konfokális, spinning disc, high content screening, automatizált, 3D, sejtszámlálás, sejtanalízis
  • Elektronmikroszkópia: XPS/AES imaging, TOF-SIMS www.phi.com
 • Képalkotó rendszerek elemei (pl. kamerák, PMT, fényforrások, optikai komponensek)
 • Elektrofiziológia (intra-, extracelluláris rendszerek, microarray elektródok)
 • Gélelektroforézis
 • Felületanalitika (felületi feszültég, – energia)
 • Spektrofotometria
 • Microplate readerek (MTS/HTS/uHTS, ELISA, fermentor)